ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY BEZ PŘÍTOMNOSTI DRUHÉ OSOBY NA SEDADLE SPOLUJEZDCE:

1. ČÁST – CVIČNÁ PLOCHA  (nejméně 10 minut)

2. ČÁST –  SAMOSTATNÁ JÍZDA V PROVOZU (nejméně 20 minut)

Pokud žadatel jakkoliv pokazí jednu ze dvou částí CELÁ ZKOUŠKA SE KOMPLETNĚ OPAKUJE  ZNOVU (nejdříve po 5.-ti prac. dnech).

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽÁKŮ (sml. podmínky)