+420 603 472 123 autoskolapb@volny.cz

AM

Co smíte řídit

 • motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h:

  • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

  • tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

  • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

Kdy můžete začít

Teoretickou výuku i praktický výcvik začnete zpravidla do týdne od podání přihlášky.

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.

Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 15 let

 • platná lékařská prohlídka

 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

 • v případě věku do 15 let písemný souhlas zákonného zástupce

 • u této skupiny podpis musí být buď vidimován na Obecním úřadě anebo ověřen notářem

Cena

 • převodem

 • hotově

 • kartou i mobilem

MÁTE ZÁJEM O TUTO SKUPINU ŘP ?