+420 603 472 123 autoskolapb@volny.cz

A1

Co smíte řídit

 • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,

 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Kdy můžete začít

Teoretickou výuku i praktický výcvik začnete zpravidla do týdne od podání přihlášky.

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.

Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.

Cena

Kurz můžete zaplatit:

 • převodem

 • hotově

 • kartou i mobilem

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 16 let

 • platná lékařská prohlídka

 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

 • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

MÁTE ZÁJEM O TUTO SKUPINU ŘP ?