+420 603 472 123 autoskolapb@volny.cz

Přihláška do autoškoly

ŽÁDOST

(oboustranný tiskopis)

Lékařský posudek

POSUDEK

(o zdravotní způsobilosti platný od 5.11.2015)

Čestné prohlášení

POSUDEK

(Předkládá se lékaři v případě, že u něho řidič nemá zdravotní kartu)

Lékařský posudek

POTVRZENÍ

O nemožnosti být připoután bezpečnostním pasem POZOR platnost jeden rok

Potvrzení o činnostech

PROHLÁŠENÍ O ČINNOSTECH

Náhrada žluté kotoučky mimo ČR (vyplněno na stroji a modeře podepsáno)

Souhlas s užíváním firemního vozidla

SOUHLAS FIRMA

Při cestách do EU - notářsky ověřeno, POZOR platnost jeden rok

Souhlas s užíváním soukromého vozidla

SOUHLAS SOUKR.

při cestách do EU - notářsky ověřeno, POZOR platnost jeden rok