Přihláška do autoškoly

(oboustranný tiskopis)

Lékařský posudek

(posudek o zdravotní způsobilosti platný od 5.11.2015)

Čestné prohlášení

Předkládá se lékaři v případě, že u něho řidič nemá zdravotní kartu

Lékařský posudek

O nemožnosti být připoután bezpečnostním pasem
POZOR platnost jeden rok

Potvrzení o činnostech

Náhrada žluté kotoučky mimo ČR
(vyplněno na stroji a modeře podepsáno)

Souhlas s užíváním firemního vozidla

Při cestách do EU – notářsky ověřeno,
POZOR platnost jeden rok

Souhlas s užíváním soukromého vozidla

při cestách do EU – notářsky ověřeno, POZOR platnost jeden rok